Voorbeelden

Voorbeelden


Informatie

Over

Met Metri Causa kan je automatisch een vers scanderen. Scanderen houdt in dat je uitzoekt welke lettergrepen lang zijn en welke kort. Dit gaat volgens een metrum. Een bekend metrum is de dactylische hexameter. Hierin is elke versvoet lang-kort-kort of lang-lang. Elke vers bestaat uit zes versvoeten (vandaar de term hexameter). De laatste twee versvoeten zijn bijna altijd lang-kort-kort lang-lang. De overige versvoeten staan niet vast. Deze website kan je daar bij helpen.

Analyse

Ook kan je met Metri Causa onderzoeken of een woord vaak lang of kort is. Is et vaak lang of kort? En hoe zit het met nisi?

Metri Causa gebruikt voor het analyseren Ovidius' Metamorfosen, bewerkt door Hugo Magnus, beschikbaar via Perseus Hopper.

Metri Causa is een project van ivogabe.

Pagina niet gevonden

Deze pagina is niet gevonden.